Kallelse till medlemsmöte

Styrelsen bjuder in till medlemsmöte den 2017-06-14 kl 19:00 i klubbstugan på Häggeberg. Dagordning kommer att publiceras ca 1v innan mötet.

Varmt välkomna / Styrelsen