2017-09-07 kl 18-19.30 stora klubbstugan

Två av föreningens medlemmar informerar om Patrullhund:
1. Vilka utbildningsvägar som finns om man är intresserad av att bli patrullhundförare i hemvärnet. Innehållet i denna punkt bl a,inträdesprov, certprov, vad som krävs av förare och
hund.

2. Hur används patrullhunden i hemvärnet. Innehållet i denna punkt bl a, Din roll som hundförare, hunden som sensor, taktik hund. Där undertecknade utifrån egna erfarenheter och kunskaper berättar och ger exempel.

De som håller i informationskvällen är Michael Rosell hundförare och Lina Dahlström hundtjänstbefäl i hemvärnet.