SPÅR OCH SPÅRUTVECKLING MED GEIR BJØRGE LARSEN

Geir har tränat och tävlat med hund sedan 1989.

Han har blivit Norsk mästare i spår 2 gånger och tagit hem Kongepokalen i spår.

Han har reprensenterat Norge i 3 Nordiska Mästerskap.

Geir är bruksdomare och bruksinsktruktör inom Norsk Kennelklubb och utbildar även instruktörer.

Han är en populär instruktör i både Norge och Sverige.

Han är ofta anlitad av Eva Bodfält, och Kinds Brukshundsklubb lägerkommité.

Hans egna hundar är utbildade kadaversökshundar, men också för att söka upp skadade och levande får efter attacker av varg och björn.

De tränas också I spår och sök.

 Tid 15-17 december fredag klockan 17-

Plats: JBK 

Kostnad: 1500kr med hund, 300kr som åhörare

Anmälan sker till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. och är bindande