På grund av att kommunenshunddagis har beslutat att stänga sin verksamhet till den 11/2-18.

Har vi vidtagit följande åtgärder. För att minska eller helt eliminera smittorisken.

Tagit bort alla vattenskålar.

Tagit bort alla leksaker.

Skurat alla golv med lite starkare skurmedel.

 

Kommentarer ges enbart av ansvarig personal på hunddagis.