Vi vill gratulera alla som fick förtjänsttecken och annan utmärkelse på årsmötet. Styrelsen beslutade att skicka 1000 kr till diabetesfonden, istället för att ge blommor som tack.

Dessutom vill vi tacka avgående styrelsemedlemmar genom att skicka ytterligare 500 kr till diabetesfonden, istället för att ge blommor som tack.

Styrelsen.