Vi stänger av södra appellplan för all verksamhet.

Vi tror på våren och den kommer fortare om vi inte trampar till planen utan låter solen och markvärme göra sitt. 

Då tror vi att kursverksamhet och träning kan komma igång tidigare kanske till och med tävling den 25 mars på grön plan.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta

 

Kjell Svensson

Tävlingssektorn