Medlemsskap

Som medlem i Jönköpings Brukshundklubb godkänner du att Jönköpings Brukshundklubb sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Jönköpings Brukshundklubb ska kunna verka i enlighet med verksamhetens syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Jönköpings Brukshundklubb informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter enligt fastlagda rutiner.

Läs mer om Jönköpings Brukshundklubb hantering av personuppgifter. Dessa regleras av SKK.  https://www.skk.se/pub 

Medlemsavgifter/år

Ordinarie medlemskap 600kr varav (400kr förbundsavgift och 200kr klubbavgift)
Familjemedlemskap 100kr
Utlandsmedlemskap 640kr

Medlemsavgift betalas till Plusgirokonto 1 13 75-3

OBS! Vid betalning till Plusgirokontot ovan så skall ni alltid uppge personnummer 10 siffror, för och efternamn, adress samt e-post. Det gör att det går mycket snabbare för oss att registrera era uppgifter.

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (för närvarande 400 kr) och lokal avgift (200 kr), alltså 600 kr sammanlagt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Förtydligande: Delbetalande avgift är 200kr. Gäller om du är medlem i annan brukshundklubb eller SBK rasklubb. Uppge då ditt fullständiga personnummer och adress samt medlemsnummer.
Familjemedlem
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)
Utlandsmedlem
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.
Ungdomsmedlem
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer om SHU här!
SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben

Jönköpings brukshundklubb har inte en egen avdelning för Svensk hundungdom (SHU) men man kan som medlem i SHU alltid välja att ha en lokal klubbtillhörighet i JBHK. För att gå barn/ungdomskurs hos oss är medlemskap i antingen SHU eller någon av de andra tre medlemsformerna ett krav. Medlemsskap i SHU medför andra fördelar och mer information kring medlemskap i SHU finns här

Medlemsavgift hos Svensk hundungdom är 250kr/år.

För information kring medlemskap i SBK: http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsformer/