Att hyra anläggningen eller delar av den

Vi hyr gärna ut vår anläggning till olika ändamål så som kurser, fester eller andra typer av passande sammankomster.

Som medlem i Jönköpings brukshundklubb så har man 50% rabatt på de priserna som finns i avtalet nedan. Alla uthyrningar ska godkännas av någon i styrelsen innan avtalet är giltigt.