Spana in kalendern! Där har en ny händelse lagts till!

Klicka här för att se den

Spana in kalendern! Där har en ny händelse lagts till!

Klicka här för att se den

Styrelsen välkomnar föreningens medlemmar till medlemsmöte den 6/12 kl 19.00 i klubbstugan på Häggeberg. Vi summerar året som gått och bjuder på Julfika. Välkomna 

Spana in kalendern! Där har en ny händelse lagts till!

Klicka här för att se den

OBS!

Motioner Rätt att lämna motion till medlemsmöte/årsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. / Styrelsen