Utställning

Utställning

Sektorn ansöker om och anordnar officiella utställningar för bruksraser och inofficiella utställningar för övriga raser alternativt för alla raser.

Kommande utställningar på Jönköpings BK:
Officiell utställning för bruksraser 4 maj 2019
Inofficiell utställning för alla raser 5 maj 2019

 

Länk till anmälan via SKK Internetanmälan: Klicka här

Mail: utstallning@jbhk.se

Sammankallande officiell bruksutställning: Angelita Nooni
Sammankallande inofficell utställning: Elisabeth Kytler