Utställning

Utställning

Sektorn ansöker om och anordnar officiella utställningar för bruksraser
och inofficiella utställningar för övriga raser alternativt för alla raser.

Kommande utställningar på Jönköpings BK:
Officiell utställning för bruksraser – 2021
Inofficiell utställning för alla raser preliminärt 25-26 april 2020

Länk till anmälan via SKK Internetanmälan: Klicka här

Mail: utstallning@jbhk.se

Sammankallande officiell bruksutställning: Angelita Nooni
Sammankallande inofficiell utställning: Elisabeth Kytler

Sektormedlemmar:
Angelita Nooni, Elisabeth Kytler, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck,
Annette Fröstberg, Angelica Fäger, Anna Norén

 

JBKs Vackraste hund vid Inofficiell Utställning 2019
Domare: Kent Bråtenholme

Ronnie med Annette Fröstberg
Stort GRATTIS !