NY på klubben

NY på klubben

Inge Svensson var klubbens ordförande fram tills årsmötet i mars 2020.

Vid årsmötet valdes Sara Finnigan till ny ordförande.

Tills vi har möjlighet att uppdatera presentationsfilmen låter vi denna ligga kvar.