Tjänstehund

Tjänstehund

 

Sammankallande: Ann Milton

tjanstehund@jbhk.se

________________

 

Varför en tjänstehundssektor?

En av uppgifterna som Svenska Brukshundklubben har är att rekrytera och utbilda personal och hundar till Försvarsmakten och civila myndigheter.

De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för både Försvarsmakten och civila myndigheter i en kris. Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Dessa utbildningar bedrivs antingen i en brukshundsklubbs regi, i ett distrikts regi eller från centralt håll. Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.

 

Vad gör tjänstehundssektorn?

Tjänstehundssektorn på Jönköpings brukshundklubb har legat vilande under ett antal år, men startar nu upp igen under hösten 2021 i liten skala till att börja med. Inriktningen på sektorn är för närvarande framför allt Försvarsmakten och patrullhundar i Hemvärnet.  Fokus kommer i början att ligga på informationsspridning på hemsidan och i övrig kursverksamhet (på förfrågan från kursledare). Lite längre fram planeras för prova-på dagar. Sektorn kan även hjälpa dig som är intresserad av att utbilda dig och din hund med kontaktuppgifter till aktuell utbildningsverksamhet.

 

Vad gör en tjänstehund inom Hemvärnet?

En tjänstehund (patrullhund) inom Hemvärnet är tränad att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare.

I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

 

 

Vilka hundar kan bli tjänstehundar inom Hemvärnet?

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta.

 

 

Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer – och det gäller även hundföraren.

Här kan du läsa mer om kraven på våra tjänstehundar och vilka steg som du går igenom i utbildningen Utbilda patrullhund

 

Hur är det att arbeta som hundekipage i Hemvärnet? Vad är det bästa med arbetet?

Ann & Izzy (Gråmanns Ursula)

Det är oerhört stimulerande och varierande att arbeta som hundekipage i Hemvärnet. Inget arbetspass ser likadant ut, och vi kombinerar ofta olika delar i samma moment, det vill säga vi blandar både luftburen vittring (vind) och ljud men även markburen vittring (spår) under en och samma patrullering. Till detta kommer funktionslydnad och sen allt som inte är hund, men där hunden är med på ett hörn, som exempelvis alla transporter och allt kring livet i fält. Det bästa är att känna att det man gör kan användas (och används) på riktigt, till exempel vid eftersök på förvunna personer. Vidare är det väldigt utvecklande som person att arbeta med något där du verkligen måste lita 100 % på din hund och på att er träning är tillräcklig, när det verkligen gäller.

Denna hemsidan använder sig utav kakor. Genom att acceptera, kan du fortsätta använda hemsidan.