Browsed by
Författare: Joachim Nilsson

Är du den nya avtalsinstruktör som Jönköpings Brukshundsklubb söker ?

Är du den nya avtalsinstruktör som Jönköpings Brukshundsklubb söker ?

JBK söker ytterligare en avtalsinstruktör

Jönköpings Brukshundsklubb är en av Sveriges största brukshundsklubbar och vi bedriver en omfattande kursverksamhet för våra medlemmar. Då en av våra avtalsinstruktörer sökt sig vidare till nya utmaningar söker vi dig som brinner för att hålla kurs och hjälpa hundägare att utvecklas tillsammans med sina hundar.

Vi ser självklart att du har ett stort hundintresse och vi ser gärna att du tränar och tävlar med din hund. Vi tror det är viktigt att de som är avtalsinstruktörer är bra förebilder för klubbens medlemmar. Du skall trivas med att prata inför människor och gilla att utbilda människor och hundar med varierande kunskapsgrad. På JBK har vi plats för såväl förstagångshundägaren som den som vill träna för att tävla med sin hund. Läs mer

Uppdatering – Nya agilityplanen

Uppdatering – Nya agilityplanen

Hej,
Många av er har säkert sett att det kommit en hel del jord, som också har spridits ut, på den nya Agilityplanen.

Området är avspärrat för att vi ska kunna jämna ut ytan och så gräs så snart det är möjligt

Planen är att det ska sås gräs som växer snabbt, är slitagetåligt, tätväxande och börjar gro redan vid +4 grader.

Den nya Agilityplanen kommer ge klubben goda förutsättningar för verksamheten under 2024.

Som ni säkert förstår så r avspärrningarna runt planen till för att vi ska få en så fin och orörd plan för gräset som ska växa till sig till nästa år.
Därför vill vi INTE ha hundträning eller andra aktiviteter på denna plan innan den är färdig. Läs mer

Specialsökbod

Specialsökbod

Är du intresserad av att träna specialsök har du tur!

Specialsökboden är snart klar!

Boden nedanför den inhägnade apellplanen har städats ur och gjorts i ordning för specialsök.

Visst är det toppen!

Allt är skruvat eller monterat med last band så att det ska vara enkelt att förändra upplägget i boden.

Som alltid gäller det att följa förhållningsreglerna så att alla kan utnyttja utrustning utan problem.

Just vid specialsökboden är det viktigt att inte kontaminera utrustningen.

Använd alltid lämplig behållare till dofter, mat, godis, luktämnen mm. Läs mer

Avspärrningar till JBKs arrenderade område

Avspärrningar till JBKs arrenderade område

Allmänheten som besöker naturområdet runt JBKs marker
har frekvent tagit sig ut på våra träningsplaner
och stört både kursverksamhet och tävlingar.

Av den anledningen har nu gallergrindar satts upp
med tydlig information om att
marken innanför avspärrningen är JBKs.

/Styrelsen

Arbetet fortsätter!

Arbetet fortsätter!

Färdigställandet av den nya Agilityplanen fortsätter medbesked!

Denna vecka har dränering av den nya Agilityplanen och Söderplanen fortsatt.
Tanken är att dräneringen ska kopplas ihop så att vi får en torrare Söderplan.

Fortsättningen med den nya Agilityplanen är att den ska jämnas ut
och för det behövs det mer jord och den är på ingång så snart som dräneringen är färdigställd.

— Underhållsgruppen —

Beslut om placering av Agilityverksamhet

Beslut om placering av Agilityverksamhet

Efter att styrelserna 2022 och 2023 granskat inkomna enkätsvar, diskuterat och analyserat frågan angående placeringen av agilityverksamheten, samtidigt som man tagit hänsyn till klubbens övriga verksamheter (såsom utbildning, tävling, samhällsnyttiga hundar samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser) har styrelsen kommit fram till följande. 

Styrelsen har den 2023-04-11 beslutat att behålla agilityverksamheten på sin nuvarande placering för träning och kursverksamhet under verksamhetsår 2023. Verksamhetsår 2024 och framåt kommer det vara en ny och permanent placering på den nya gräsytan jämte söderplanen, se bild nedan.  Läs mer

Denna hemsidan använder sig utav kakor. Genom att acceptera, kan du fortsätta använda hemsidan.