Bokning av klubbstuga

Bokning av klubbstuga

Uthyrningsregler/villkor:

Ansvarig hyresgäst ska vara myndig medlem i SBK eller SKK
• Hyresgästen ansvarar för att gällande regler och riktlinjer följs samt även för vården av
klubbens lokaler och inventarier under hyrestiden
• Hyresgästen ansvarar för att städning sker innan hyrestiden går ut och att sopor
borttransporteras.
• Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada eller förlust som uppkommer under hyrestiden.
• Skada eller förlust ska anmälas till uthyrningsansvarig
• Agilityrum, styrelserum, toaletter och kök liksom minst en träningsplan ska kunna nyttjas av
klubbens medlemmar under hyrestid kl. 9.00 – 22.00.
• Erhållna kort/nycklar återlämnas till uthyrningsansvarig vid hyrestidens utgång.
• Konkurrerande verksamhet eller verksamhet i vinstdrivande syfte är inte tillåten.
• Hyresavgift ska vara inbetald till PG 48 86 58-6 senast en vecka innan hyrestiden.    Genom att fylla i detta formulär och skicka det har man accepterat lagring och hantering av ovanstående uppgifter inom JBK/SBK/SKK samt godkänt publicering i utställningskatalog som trycksak och/eller publicerad på internet.

    Denna hemsidan använder sig utav kakor. Genom att acceptera, kan du fortsätta använda hemsidan.