Valberedningens förslag inför årsmöte 2022 enligt den 17 november 2021

Valberedningens förslag inför årsmöte 2022 enligt den 17 november 2021

Valberedningens förslag inför årsmöte 2022 enligt den 17 november 2021

Ordförande Vakant Nyval – 1 år

Vice ordförande Frida Weiler Hagelin Nyval – 2 år

(Not: endast valbar om det finns valbar ordförande)

Kassör Karin Nygren Kindh 1 år kvar

Sekreterare Ann Milton 1 år kvar

Ledamot Sara Finnigan Nyval – 2 år

Ledamot Mikael Berglund 1 år kvar

Ledamot Patrik Öjhage Omval – 2 år

Suppleant Inge Svensson Omval – 1 år

Suppleant Erik Sandell 1 år kvar

 

Revisor, ordinarie Anna Gillek Omval – 1 år

Revisor, ordinarie Helena Würtz Johansson Nyval – 1 år

Revisor, suppleant Thomas Pettersson Nyval – 1 år

Revisor, suppleant Vakant Nyval – 1 år

 

Valberedning Helena Engkvist (sammank) Omval – 1 år

Sara Posserud Omval– 1 år

Vakant Nyval – 2 år

Som ni ser behöver vi er hjälp med att fylla ordförandeposten (och ev. även vice ordförandeposten) i styrelsen inför årsmötet!

Enligt SBK:s ändrade normalstadgar för lokalklubb ska valberedningen presentera ett första förslag till ny styrelse senast den 15 november året innan årsmötet. Därefter har ni medlemmar möjlighet att komma med förslag på ytterligare kandidater. Dessa förslag ska lämnas till styrelsen (styrelse@jbhk.se) senast den 15 december. Eftersom valberedningen efter den 15/11 inte ska lämna nya förslag, utöver de som kommer från er medlemmar, vädjar vi till er att nominera kandidater för att få en styrelse på plats! Observera att ni kan nominera kandidater till samtliga platser som står för ny- eller omval vid årsmötet. Utifrån befintligt förslag och era förslag skapas sedan valberedningens slutgiltiga förslag till årsmötet.

Enligt de nya stadgarna får inga nya förslag lämnas på årsmötet om det finns förslag på personer till samtliga poster som ska väljas. Det är alltså nu fram till den 15 december som ni har möjlighet att påverka som mest!

Den här förändringen är genomförd för att öka transparensen i valberedningens arbete och ge medlemmarna större möjlighet till delaktighet.

Medlem, som sänder in kandidatförslag till valberedningen, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag och följande information ska anges:

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

 

Hälsningar från valberedningen, Helena Engkvist och Sara Posserud

 

Ladda ner PDF filen här

Kommentarer är stängda.

Denna hemsidan använder sig utav kakor. Genom att acceptera, kan du fortsätta använda hemsidan.