Beslut om placering av Agilityverksamhet

Beslut om placering av Agilityverksamhet

Efter att styrelserna 2022 och 2023 granskat inkomna enkätsvar, diskuterat och analyserat frågan angående placeringen av agilityverksamheten, samtidigt som man tagit hänsyn till klubbens övriga verksamheter (såsom utbildning, tävling, samhällsnyttiga hundar samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser) har styrelsen kommit fram till följande. 

Styrelsen har den 2023-04-11 beslutat att behålla agilityverksamheten på sin nuvarande placering för träning och kursverksamhet under verksamhetsår 2023. Verksamhetsår 2024 och framåt kommer det vara en ny och permanent placering på den nya gräsytan jämte söderplanen, se bild nedan. 

Vill du läsa mer om beslutet klicka här.

Mer information och svar på eventuella frågor ges på medlemsmötet 13 maj 2023 kl. 10:00 i Klubbstugan.

 

/Styrelsen

 

 

 

 

 

Kommentarer är stängda.

Denna hemsidan använder sig utav kakor. Genom att acceptera, kan du fortsätta använda hemsidan.